Ngày đăng

Trà Leptin Teatox giá bao nhiêu tại việt nam

Rất nhiều khách hàng thắc mắc giá trà leptin teatox bao nhiêu?

Sản phẩm được sản xuất và phân phối tại USA với giá:

28 DAY TEATOX PACK $39.99 Dùng được 28 ngày cho mỗi buổi sáng và 2 mỗi buỗi tối.
14 DAY TEATOX PACK $29.99 Dùng được 14 ngày cho mỗi buổi sáng và 2 mỗi buỗi tối.

Morning Boost (28 Days) $24.99 Dùng được 28 ngày cho mỗi buổi sáng.
Night Cleanse (28 Days) $24.99 Dùng được 28 ngày cho mỗi 2 buổi tối.

Morning Boost (14 Days) $19.99 Dùng được 14 ngày cho mỗi buổi sáng.
Night Cleanse (14 Days) $19.99 Dùng được 14 ngày cho 2 mỗi tối.

28 DAY TEATOX SUPER PACK $59.99 Dùng được 56 ngày cho mỗi buổi sáng và 2 mỗi buỗi tối.

tui-tra-au

Trà Leptin Teatox giá bao nhiêu tại việt nam

28 DAY TEATOX PACK 990.000 Dùng được 28 ngày cho mỗi buổi sáng và 2 mỗi buỗi tối ( Leptin teatox USA 28 Ngày/ Đêm)
14 DAY TEATOX PACK 589.000 Dùng được 14 ngày cho mỗi buổi sáng và 2 mỗi buỗi tối ( Leptin teatox USA 14 Ngày/ Đêm)

Morning Boost (28 Days) 560.000 Dùng được 28 ngày cho mỗi buổi sáng ( Leptin teatox USA 28 Ngày)
Night Cleanse (28 Days) 560.000 Dùng được 28 ngày cho mỗi 2 buổi tối ( Leptin teatox USA 28 Đêm)

Morning Boost (14 Days) 319.000 Dùng được 14 ngày cho mỗi buổi sáng ( Leptin teatox USA 28 Ngày)
Night Cleanse (14 Days) 319.000 Dùng được 14 ngày cho 2 mỗi tối ( Leptin teatox USA 28 Đêm)

phan-anh-giam-can-cung-tra-leptin

Nếu bạn còn thắc mắc Trà Leptin Teatox giá bao nhiêu hãy để lại coment hoặc số điện thoại LEPTIN TEATOX VIET NAM sẽ tư vấn cho bạn nhé.